Վերլուծություն

Պատրանք Վեր է կացել էն սարում Մեր Չալակը իր թևից. Գընում է մութ անտառում, Քաջ ախպերըս ետևից։ Զըրնգում են նըրանք խոր Էն անտառում կուսական. Ես կանչում եմ նորից նոր, Ինձ թըվում է, թե կըգան… Զո՜ւր… վաղուց են, ա՜խ, նըրանք Մեր սարերից գընացել. Էն զիլ ձեներն են մենակ Իմ ականջում մընացել… Պատրանք  բանաստեղծության վեռնագրից արդեն ամեն… Continue reading Վերլուծություն

Վարազը և ձին

Վարազը և ձին արածում էին նույն արոտավայրում:Վարազը ամեն անգամ փչացնում էր ձիու  խոտը և պխտորում էր ջուրը:Եվ ձին որոշեց վեր լուծի,այդ հառցով անրադարձավ որսորդին:Որսորդը ասաց ,որ կարող է օգնել նրան,բայց այն ժամանակ երբ ձին կգցի սանձը և իր վրա կտանի որսորդին:Ձին ամեն ինչին համաձայնվեց :Եվ նրան հեծնելով,որսորդը սպանեց վարազին ,իսկ դրանից հետո ձիուն տարավ իր… Continue reading Վարազը և ձին

Թիթեռներն և կրակը

Երեք թիթեռներ թռնելով կրակի մոտով ,սկսեցին քնարկել կրակի հատկությունները: Մի թիթեռը գնաց կրակի մոտ և վերադառձավ ասելով. -Կրակը լույս է տալիս: Մյուս թիթեռը ավելի մոտիկ թռնելով այրեց թևը :Վերադառձավ և ասաց: -Կրակը վառում է: Երրորդը թռնելով շատ ավելի մոտիկ, կորավ կրակում և չվերադարձավ:Նա իմացավ այն ինչ ուզում էր իմանալ,բայց չկարողացավ հայտնել դրա մասին մյուսներին: Ստացած… Continue reading Թիթեռներն և կրակը

Դժգոհ մարդիկ

Մի մարդ ընկավ դրախտ:Նայում է շուրջը և այնտեղ ուրախ,երջանիկ,բաց,լավ կամեցող մարդիկ են քայլում :Իսկ շուրջ բոլորը ինչպես իսկական կյանքում էր:Մոտեցավ,քայլեց,հավանեց և հրեշտակապետին ասաց. -Իսկ կարելի է տեսնել ինչպիսինն է դժողքը,թեկուզ մի աչքով: -Շատ լավ,գնանք ցույց տամ: Գնացին նրանք դժողք:Մարդը նայում է,իսկ այնտեղ առաջին հայացքից ամբողջը նույնն է:Նույն կյանքը,բայց մարդիկ բոլորը չար են,վիրվորված են,երևում է,որ նրանց… Continue reading Դժգոհ մարդիկ

Գերեզմանների հարցը

Գերեզմանները դարձել են էկոլոգիական խնդիր :Խնդիրն բաժանվում է երկու մասի մեկը տարածքի,իսկ մյուսը թունավոր գազերի:Եթե գերեզմանների հարցը ճիշտ չլուծվի ժամանակի ընթացքում բոլոր մարդիկ կգանգնեն մեծ խնդրի առաջ:Ես առաջարկում եմ հնարավորինս շուտ լուծել այս խնդիրը :Իմ առաջարկն այն է,որ ետ չկանգնելով մեր ավանդույթներից և կրոնից որի շնորհիվ մենք կանք ,մարդկանց հանձնել հողին և գերզմանաքարի փոխարեն տնկենլ… Continue reading Գերեզմանների հարցը

Ուշադրություն

Ուշադրությունը հոգեկան գործունեության ուղղվածությունը և նրա կենտրոնացվածությունն է այն օբյեկտի վրա, որը անձի համար որոշակի նշանակություն ունի: Ուշադրությունը ենթադրում է հոգեկան գործունեության ուղղվածությունը և կենտրոնացվածությունը: _________________________________________________________________________ Ուշադրությունը լինում է ներքին և արտաքին, ոչ կամածին,կամածին և հետկամածին: Ներքին ուշադրությունը մարդու հոգեկան գործունեության ուղղվածությունն է դեպի սեփական ներաշխարհի բովանդակությունները, սեփական ապրումներն ու մտքերը: Արտաքին ուշադրությունը մարդու հոգեկան գործունեության ուղղվածությունն է դեպի… Continue reading Ուշադրություն

Հիշողություն

Հիշողությունը կենտրոնական նյարդային համակարգի գործառույթներից է, երբ արտաքին աշխարհից ու ներքին միջավայրից ընկալված երևույթները, տպավորությունները պահպանվում են նյարդային բջիջների կառուցվածքներում և անհրաժեշտության դեպքում վերարտադրվում են ու կիրառվում: Հիշողությունը հատուկ է մարդուն և զարգացած նյարդային համակարգ ունեցող որոշ կենդանիների: _________________________________________________________________________ Տարբերում են հիշողության 4 տեսակ. շարժողական, որը կապված է շարժումների մտապահման և վերարտադրման հետ, պատկերավոր, որի ոլորտն առարկաների,… Continue reading Հիշողություն