Ջազ

Ջազը կառուցվածքով և առանձնահատկություններով արևմտաաֆրիկյան (սևամորթների) և արևմտաեվրոպական (սպիտակամորթների) 300-ամյա երաժշտական ավանդույթների միահյուսումն է: Ջազին բնորոշ է կատարողի անպատրաստից ստեղծագործելը:  Սևամորթ ստրուկների թախծոտ երգերի և անգլիական ժողովրդական մեղեդիների փոխազդեցությամբ ստեղծված ջազն անցել է ձևավորման բարդ ուղի. իր հատուկ ռիթմերով, հորինվածքային սկզբունքներով արտահայտել է սևամորթների հույզերն ու ազատության ձգտումը: Ջազի օրրանը Նյու Օռլեանն է, որտեղ 1917… Continue reading Ջազ

Ուժի բազուկ:Ուժի մոմենտ:Մոմենտների կանոն:Լծակի կանոն

Լծակը  անշարժ  հենարանի շուրջը պտտվելու հնարավորություն  ու:նեցող պինդ մարմին է։ Լծակը պարզագույն մեխանիզմ է, որը հնարավորություն է տալիս փոքր ուժով հավասարակշռել մեծ ուժին կամ, ինչպես ասում են, ուժի մեջ շահում ստանալ: Լծակի հավասարակշռության պայմանը սահմանելու համար դիմենք փորձի օգնությանը (տե՛ս նկարը):  Ամրակալին ամրացնենք լծակ և նրա հենման կետի աջ ու ձախ կողմերում կախենք տարբեր բեռներ … Continue reading Ուժի բազուկ:Ուժի մոմենտ:Մոմենտների կանոն:Լծակի կանոն

Ուժերի համազոր

Սովորաբար մարմնի վրա ազդում է մի քանի ուժ: Այդ դեպքում նրանց ազդեցությունը բնութագրվում է համազոր ուժով: Ուժերի համազոր կոչվում է այն ուժը, որը մարմնի շարժման վրա թողնում է նույն ազդեցությունը, ինչ որ այդ ուժերը միասին: Համազոր ուժը գտնելու գործողությունը կոչվում է ուժերի գումարում: Ինչպես գիտենք, ուժը վեկտորական մեծություն է: Ուշադրություն Վեկտորական մեծությունների հետ գործողությունները (օրինակ գումարումը) էապես տարբերվում… Continue reading Ուժերի համազոր

Շփման ուժ

Շփման ուժ, շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում Եթե փորձենք շարժել սեղանին դրված գիրքը, ազդելով նրա վրա հորիզոնական ուժով, կնկատենք, որ այն սկսում է շարժվել, երբ այդ ուժը հասնում է որոշակի արժեքի: Դա նշանակում է, որ մարմնի վրա այդ ընթացքում ազդում է մեկ այլ ուժ, որը հակառակ է ուղղված կիրառված ուժին և համակշռում է այն: Այն ուղղված… Continue reading Շփման ուժ

Մարմնի կշիռ

Մարմնի կշիռ Հենարանի վրա գտնվող մարմինը չի ընկնում ներքև, որովհետև նրա վրա, բացի ծանրության ուժից, ազդում է նաև մեկ՝ ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված ուժ: Այդ ուժը հենարանի առաձգականության ուժն է, որն առաջանում է հենարանում մարմնի ազդեցության առաջացրած դեֆորմացիայի հետևանքով: Քանի որ  ազդեցությունը միակողմանի չի լինում, ուրեմն հենարանն էլ է ազդում մարմնի վրա: Մարմնում դեֆորմացիայի հետևանքով… Continue reading Մարմնի կշիռ