Այծը և Էշը

Մի մարդ ուներ այծ և էշ։Երբ այծը տեսավ,որ էշին ավելի լավ են կերակրում,սկսեց նրան նախանձել և ձևացրեց,իփր խղճում է նրան <<Ախ ինչ վատ են քեզ հետ վարվում,ստիպում են  պտտել քարիե ջրաղաց,հրամայում են ծանր բաներ տանել և դրանց դիմաց վճարում են մայն հարվածներով >>։Ավելի լավ ընկնեես փոսի մեջևձևացնես վնասված ես  ․այդ ժամանակ նրանք քեզ հանգիստ կտան։… Continue reading Այծը և Էշը

Սելեկցիա

Ձևեր Սելեկցիան բուսական և կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի ձևերից է և ենթարկվում է նույն օրենքներին, ինչ տեսակների էվոլյուցիան բնության մեջ, բայց բնական ընտրությունը, մասնակիորեն, այստեղ փոխարինվել է արհեստականով։ Սելեկցիան մեծ դեր ունի բնակչությանը պարենամթերքով ապահովելու գործում։ Հասարակ սելեկցիայի և ընտելացման միջոցով մարդկությունն արդեն նեոլիթի ժամանակաշրջանում ուներ գրեթե բոլոր ժամանակակից պարենային բույսերի մշակովի ձևերը և ընտանի կենդանիները։… Continue reading Սելեկցիա

Մակրոէվոլյուցիա

Մակրոէվոլյուցիա , կյանքի պատմության մեջ տեղի ունեցած մեծ փոփոխությունները, որոնք սովորաբար երևում են բրածո տվյալների ուսունմասիրությունների ժամանակ։ Մակրոէվոլյուցիան ներառում է նոր տեսակների ծագումը, որն առաջ է բերում կենսաբանական բազմազանություն, դա էվոլյուցիան նորության ծագումն:Դա նաև պայթյունային բազմազանությունն է, որ հետևում է որոշ էվոլյուցիոն թռիչքների, օրինակ՝ ծաղկի ձևավոևման հետևանքով բույսերի հազարավոր տեսակների առաջացումը։ Բացի դրանից հսկայական չափով… Continue reading Մակրոէվոլյուցիա

Ջրածին

Ջրածինը (H) պարբերական համակարգի առաջին տարրն է։ Առաջին անգամ մաքուր վիճակում ստացել է Հենրի Կավենդիշը 1766 թվականին։ Այն տիեզերքում ամենատարածված տարրն է։ Երկրի վրա այն գտնվում է հիմնականում միացությունների ձևով։ Ջրածինը միացություններում միավալենտ է։Ջրածնի ատոմը կազմված է մեկ պրոտոն ունեցող միջուկից և մեկ էլեկտրոնից։ Հանդես է գալիս H2 պարզ նյութի ձևով։Ջրածինն անգույն, անհոտ, անհամ գազ… Continue reading Ջրածին

Լողորդը

Մարդիկ բարձրանում էին նավի վրա և գնացին նավարկելու։Երբ նրանք արդեն շատ հեռու եին ափից ծովում ինչ ,որ փոթորիկ բարձրացավ և նավը գրեթե խորտակվում էր։Նավաստիներից մեկը սկսում է կանչել աստվածներին փրկելու համար իրենց,և խոստանում է զոհեր։Փոթորիկը անցնում է ծովը հանդարտվում է նավաստնիները կանգ են առնում անհանգստանալ,նավից փախչել ։Մի նավաստի ասաց<<Ոչ ընկերներ,ուրախության ժամանակելմենք պետք է հիշենք ,որ… Continue reading Լողորդը

Տիրուհին և սպասուհիները

Մի եռանդուն այրի ուներ սպասուհիներ,և նա ամեն գիշեր,և երբ աքլորը կամաց հազիվ երգում եր,նա արդնացնում էր իր սպասուհիներին և աշխատանքի դնում։Տանջող աշխատանք էր առանց հանգստի,սպասուհիները որոշել եին խեղտել տան աքաղաղին ։Երբ նրանք դա արեցին նրանց համար ավելի վատ եղավ ,տիրուհին արդեն չգիտեր գիշերվա ժամերը և նրանց արդնացնում էր,ոչ թե աքաղաղի ձայնով այլ ավելի շուտ։ Այնպես,որ… Continue reading Տիրուհին և սպասուհիները