Ձայն ամենայն հայոց

Ինձ դուր է եկել <Ձայն ամենայն հայոց >> պատմվածքը:Այս պատմվածքը ինձ դուր եկավ նրա համար,որ այնտեղ խոսվում էր Կոմիտասի հռչակության մասին,թե ով ինչքանով գիտի նրան արդյոք բոլորը գիտեն,նրանք ուզում էին տեսնել կոմիտասին,թե ոչ :Պատմվածքում նրանք մեծարում էին նրան,նրա անունը դարձնում էին սրբություն այդ ամենը հետաքրքիր էր,թե մարդիկ ինչպես էին նրա հանդեպ:Նրանք այնքան էին սիրում նրան… Continue reading Ձայն ամենայն հայոց